نوشیدنی ها

نوشیدنی ها

 1. نوشابه قوطی

 2. دوغ

 3. آب معدنی 300 سی سی

 4. ماءالشعیر 1.5 لیتری

 5. نوشابه 1.5 لیتری

  انواع مختلف
 6. ماءالشعیر

  طعم های مختلف
نوشیدنی ها
نوشیدنی ها

نوشیدنی ها

 1. باواریا

  طعم های مختلف
 2. آب معدنی 1.5 لیتری

 3. ماءالشعیر

  طعم مالت

تماس با ما

یزد – صفائیه – میدان ریاضی - بلوار ابن سینا - روبروی بیمارستان شهید صدوقی

98-35-38287610-20-30-40+

info@raho-ma.ir