گالری سالن کنفرانس

سالن کنفرانس
سالن کنفرانس
 
 

تماس با ما

یزد – صفائیه – میدان ریاضی - بلوار ابن سینا - روبروی بیمارستان شهید صدوقی

98-35-38287610-20-30-40+

info@raho-ma.ir